Szkoła z Klasą Szkoła wspierająca uzdolnionychSzkoła z pomysłem na Kulturę i Działalność SpołecznąZSI Nr 71

Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy! monitoring pozycji

Witamy w ZSI Nr 71 zsi 71 zsi 71 zsi 71

W skład naszego Zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 oraz Gimnazjum Integracyjne Nr 52.
Nasza mała szkoła to miejsce bezpieczne, sprzyjające dziecku. Uczymy tu w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz predyspozycjami. Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia, pomagamy uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym także dalsze kształcenie. Ideały Edmunda Bojanowskiego - patrona naszej szkoły, uczą nas otwartości i tolerancji wszędzie tam, gdzie oprócz rozumu i wiedzy potrzebne jest jeszcze serce.


ZESPÓŁ SZKÓŁ 4 (10 kB)

ogłoszenia i aktualności
sekretariat, dokumenty
dyrekcja
nauczyciele i specjaliści
rada rodziców
samorząd uczniowski
patron zespołu szkół
kalendarz roku szkolnego
biblioteka

SZKOŁA PODSTAWOWA 4 (10 kB)

oddział przedszkolny
klasy 1-3
klasy 4-6
plan lekcji
zajęcia pozalekcyjne
zespół wokalny "De-Mollki"
cyfrowa szkoła
świetlica szkolna
rekrutacja 2016/2017

GIMNAZJUM 4 (10 kB)

klasy I-III
plan lekcji
zajęcia pozalekcyjne
edukacja filmowa
projekt edukacyjny
poradnictwo zawodowe
szkolne koło wolontariatu
rekrutacja 2016/2017


dziennik elektroniczny Akademia Przedszkolaka Fotokronika szkoły Szkolny kanał you tube lato w mieście 2016 Biuletyn Informacji Publicznej
E-DZIENNIK AKADEMIA
PRZEDSZKOLAKA
FOTOKRONIKA SZKOLNY KANAŁ
YOUTUBE
LATO W MIEŚCIE
1-12.08.2016
BIP
01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl